Консульство України в Сан-Паулу

, Київ 00:29

Тарифи консульського збору

 

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України в Федеративній Республіці Бразилія та Консульством України в м.Сан-Паулу 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

Дол. США

Браз. реал

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

80

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

100

400

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

130

520

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

200

 

 

 

 

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну)

30

120

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

20

80

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

20

80

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

80

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

400

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

100

400

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

120

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

120

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

120

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

120

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

120

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

80

320

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

150

600

10

Видача довідки про належність до громадянства України

20

80

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

80

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

100

400

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

150

600

 

  1. III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (В)*:

 

 

 

разової

65

260

 

дворазової                                                                               

65

260

 

багаторазової

65

260

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

260

 

дворазової

65

260

 

багаторазової

65

260

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

65

260

*

 

 

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

80

2

Видача витребуваного документа

40

160

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

70

280

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

40

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

30

120

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

240

960

4

Видача довідки про засвідчення документа

40

160

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

20

80

2

Реєстрація шлюбу

80

320

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

80

320

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

100

400

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

100

400

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

120

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

150

600

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

300

600

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

40

160

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

50

200

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

100

400

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (200 браз.реалів)

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (1600 браз. реалів)

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (80 браз. реалів)

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

200

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

 

50

 

50

 

 

 

200

 

200

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

50

 

50

 

 

200

 

200

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

50

200

є)

посвідчення заповітів

40

160

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

150

600

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (400 браз. реалів)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150

600

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

30

120

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

30

120

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

80

320

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

50

10

200

40

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

10

40

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

120

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

30

120

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

120

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (100 браз. реал) і не більше 200 дол. США (800 браз. реалів)

14

Прийняття на зберігання документа

за кожен місяць зберігання, що почався

50

200

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (60 браз. реали) і не більше 200 дол. США (800 браз. реалів)

16

Вчинення морських протестів

100

400

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

20

80

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

30

120

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчиненням дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

70

280

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

40

                        VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

         

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

60

240

 

IХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

300

1200

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

600

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

30

120

 

 


Консульство України в м.Сан-Паулу
Керівник: Григораш Валерій Григорович
Консул-керівник Консульства України в м. Сан-Паулу
Адреса:

Alameda dos Jurupis,  nº 1005, cj. nº 81-82, Moema, São Paulo – SP, Brasil, CEP: 04088-003

 

Телефон: (00 5511) 43719450, (00 5511) 974670087 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (00 5511) 43719452
Ел. пошта: gc_brsp@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://sao-paulo.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Понеділок-п'ятниця: з 09:00 до 16:00

Останній робочий день місяця: з 14:00 до 16:00

Обідня перерва: з 13:00 до 14:00

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства:

понеділок, середа, п'ятниця: з 09:00 по 13:00

Оскільки в установі працює один співробітник, прохання домолятися про відвідання у попередньому порядку за наступним телефоном: (11) 974670087 

Межі консульського округу:

Штати Федеративної Республіки Бразилія: Еспіріто-Санто, Мінас-Жераіс, Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, Паранá, Ріо-Гранде-ду-Сул, Санта-Катаріна

Примітки:

У надзвичайних випадках (техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, поранення/загибель громадян України тощо), які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників, надання консульської допомоги здійснюється також у неприймальний час